top of page

Arctic Heating AS har skiftet navn og er fusjonert med Seavision AS

FS logo_blåbak.png

Hvem er vi

Vi vil lansere ny hjemmeside, men inntil videre benyttes de gamle.

Trykk på logoene under for å gå til hjemmesidene

link til Arctic Heating
SeaVision_Logo_wPadding_edited.png

Våre nye e-poster vil fremover være

Generelle henvendelser                                  post@ferdersolutions.no           

Fakturaer                                                         invoice@ferdersolutions.no      

                                                                        eller EHF

Per Roger Pettersson, daglig leder                 prp@ferdersolutions.no

Marius Vodrup, daglig leder Seavision           mv@ferdersolutions.no

Geir Pettersson, innkjøp/salg                          grp@ferdersolutions.no

Frode Myhre, produksjonsleder/innkjøp          fmy@ferdersolutions.no

Øyvind Jansen, leder utvikling                        oj@ferdersolutions.no

Andreas Erik Karlsen, prosjektmedarbeider   aek@ferdersolutions.no

Bakgrunn

Arctic Heating AS har drevet sitt virke helt tilbake siden 1965. Det hele startet med oppfinnelsen EAF-apparat, som var et produkt designet og laget nettopp i bruk til det maritime markedet. Samtidig drev bedriften med monteringstjenester og elektromekanikk.

 

1981, var året da bedriften valgte å satse innen bank og finansinstitusjoner med utvikling, produksjon og salg av egne sjekkprintere. Dette var i mange år et marked med store vekstmuligheter og spennende utviklingsprosjekter. Men som vi i dag vet, har den digitale verden overtatt og sjekker er ikke lenger like gjeldende som den gangen. Arctic Heating har hele tiden hatt oppdrag innen utvikling, assembly, innkjøp og produktutvikling med tegning for mange store aktører i og utenfor Norge. Når det åpnet seg en mulighet for å ta et enda tydeligere steg inn i den maritime næringen, var ikke valget vanskelig. I 2020 kjøpte Arctic Heating opp Seavision AS og valgte en mor og datter selskapsstruktur.

 

Fra 2020 til i dag har selskapene brukt mye ressurser på å jobbe videre med Seavision sine tidligere kunder og opparbeide seg nye. Samtidig som man har forankret kunnskapen på tvers i begge selskapene. Nå velger Arctic Heating og Seavision og satse mer samlet og effektivisere driften ytterligere. Som et ledd i omstruktureringen har vi nå valgt å starte arbeidet med å fusjonere selskapene. I den forbindelse har det vært viktig å få på plass nytt selskapsnavn. Med tanke på at vi har hovedkontor på Nøtterøy i Færder kommune, var det naturlig å se etter navn som knytter oss tettere til lokalsamfunnet og de historiske forankringene vi har vært en del av opp igjennom tiden.

         

Vi heter nå Ferder Solutions AS. Ferder Solutions AS vil fortsette med de samme kundene, tjenestene og kompetanseområder som våre kunder er vant til å se i både Arctic Heating AS og Seavision AS.

SEAVISION er nå en del av det nye Ferder Solutions AS og innlemmes i driften. Seavision vil bli beholdt som egen merkevare og de kjente produktene og tjenestene våre fortsetter som før.

 

For deg som kunde betyr det at du nå vil møte oss under samme paraply og administrasjon. Og du vil få tilgang til all kompetanse i ett og samme selskap. Ny nettside vil komme, og her vil vi naturligvis samle informasjonen på en plass slik at du fremover vil kunne henvende deg ett sted og få leverte flere tjenester enn før. Samtidig vil du naturlig nok legge merke til at vår faktura har endret utseende og navn noe. Vi vil presentere oss som Ferder Solutions AS og benytter oss av samme organisasjonsnummeret som før.

bottom of page